GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 08/7/2017 03/07/2017 4:31:18 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 08/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

03/7

Ông Bảo làm việc với một số ngành cấp tỉnh;

Bà Hòa dự bàn giao nhà “Chung tay góp sức” tại xã Hoa Thủy;

Ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng tiếp công dân.

Đ. Hới

 

Hoa Thủy

Ông Bảo, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Bà Hòa thẩm định cờ thi đua khối trường học (mời GD-ĐT, Nội vụ, VP).


Thứ 3

04/7

Ông Bảo họp Tỉnh ủy;

Bà Hòa tham gia hòa giải (lần 2) vụ ông Lại Sỹ Thi (mời Chánh Thanh tra);

Ông Sơn làm việc với Phòng NN&PTNT, TC-KH về thẩm định và chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố MT biển (giao Phòng NN&PTNT tham mưu GM);

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

Đ. Hới

Đ. Hới

 

 

PHUB

Ông Bảo họp Tỉnh ủy;

Bà Hòa tham gia hòa giải (lần 2) vụ ông Lại Sỹ Thi;

Ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng kiểm tra chợ nông thôn (mời KT-HT, VP).

Đ. Hới

Đ. Hới

Thứ 4

05/7

Ông Bảo, bà Hòa họp Thường vụ Huyện ủy;

Ông Sơn, ông Đăng dự họp Thường vụ Huyện ủy.

PHHU

Ông Bảo làm việc với CC Kiểm lâm tỉnh (mời NN&PTNT, TN-MT, KL, VP);

Bà Hòa, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHUB

Thứ 5

06/7

Ông Bảo dự nghe UBKT Tỉnh ủy thông qua kết luận kiểm tra (Mời TP TC-KH, NN&PTNT, GĐ BQLCDA, VP);

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại CQ;

Ông Sơn làm việc với Phòng TN-MT về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, tham mưu GM).

PHUB

 

 

 

 

PHHĐ

Ông Bảo, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Bà Hòa họp Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục (giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tham mưu GM).

 

 

PHUB

Thứ 6

07/7

Chủ tịch, các PCT UBND huyện họp Huyện ủy.

HTHU

Ông Bảo, ông Sơn đi công tác đến hết ngày 08/7/2017;

Bà Hòa họp Đảng ủy khối chính quyền huyện;

Ông Đăng họp bàn công tác GPMB khu B chợ Tréo (giao Ban QLCDA tham mưu GM).

 

 

PHUB

 

PHHĐ

Thứ 7

08/7

Nghỉ


Nghỉ


C.N

09/7

Nghỉ


Nghỉ


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 08/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

03/7

Ông Liên làm việc tại cơ quan.

Bà Chiến tham gia tiếp công dân.

 

Phòng TCD

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.


 

Thứ 3

04/7

Ông Liên tham gia thẩm tra báo cáo KT - XH của UBND huyện với Ban KT-XH.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

PH

HĐND

Ông Liên tham gia thẩm tra báo cáo thu, chi NS của UBND huyện với Ban KT-XH.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

PH

HĐND

 

Thứ 4

05/7

Ông Liên họp Thường vụ Huyện ủy.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

PHTV

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.


Thứ 5

06/7

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.


Ông Liên, bà Chiến họp đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện.

PH

HĐND

 

Thứ 6

07/7

Ông Liên, bà Chiến họp Huyện ủy.

HTHU

Ông Liên làm việc tai cơ quan.

Bà Chiến họp Đảng ủy khối chính quyền.

 

PH
HĐND

 

Thứ 7

08/7

Nghỉ


Nghỉ


 

CN

09/7

Nghỉ


Nghỉ


 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com