GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017 25/07/2017 3:00:34 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

24/7

Ông Bảo họp Thường trực Huyện ủy;

Bà Hòa thăm gia đình chính sách với Đoàn lãnh đạo tỉnh;

Ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHHU

Ông Bảo, ông Đăng dự Lễ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

Bà Hòa dự kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ tại tỉnh;

Ông Sơn dự HN sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017.

Quảng Trạch

Đ. Hới

 

HTMT

Thứ 3

25/7

Chủ tịch, các PCT UBND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện (theo Thông báo số 51/TB-MTTQ-BTT).

 

Ông Bảo, bà Hòa, ông Sơn TXCT sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện;

Ông Đăng họp bàn công tác GPMB các công trình do Trung tâm PTQĐ thực hiện (Mời TTPTQĐ, GĐ BQLCDA).

 

 

Phòng Ô. Đăng

Thứ 4

26/7

Ông Bảo làm việc với Đoàn cán bộ          huyện Sê Pôn - CHDCND Lào;

Bà Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy;

Ông Sơn làm việc với Sở NN&PTNT tại xã Liên Thủy (Mời TP NN&PTNT, TT Khuyến nông);

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

CA Huyện

Mai Thủy

 

Liên Thủy

Ông Bảo, bà Hòa, ông Đăng thăm gia đình chính sách (theo Thông báo số 1519/TB-UBND của UBND huyện);

Ông Sơn làm việc tại cơ quan;

19h: Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy.

 

 

 

 

 

Mai Thủy

Thứ 5

27/7

Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

TTVH

Ông Bảo, bà Hòa làm việc tại CQ;

Ông Sơn làm việc với Thanh tra huyện và Phòng NN&PTNT về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Ông Đăng hội ý bàn công tác GPMB khu B chợ Tréo (có GM riêng).

 

PHUB

 

 

 

P. Ô. Đăng

Thứ 6

28/7

Ông Bảo làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ (giao Phòng Nội vụ tham mưu GM, chuẩn bị nội dung);

Bà Hòa họp Ban tổ chức Lễ hội 02/9/2017;

Ông Sơn họp bàn công tác GPMB dự án FLC (Có GM riêng).

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHUB

 

 

PHHĐ

 

P. Ô Sơn

Ông Bảo, bà Hòa họp Thường vụ Huyện ủy;

Ông Sơn, ông Đăng dự họp Thường vụ Huyện ủy.

PHHU

Thứ 7

29/7

Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự HN sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2017.

HTUB

Nghỉ

 

C.N

30/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 23/7/2017 đến ngày 30/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

24/7

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên, bà Chiến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Quảng Trạch

 

Thứ 3

25/7

Ông Liên dự họp HĐND xã Mỹ Thủy.

Bà Chiến TXCT tại xã Thanh Thủy.

Mỹ Thủy

Thanh Thủy

Ông Liên TXCT tại xã Thái Thủy.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

Thái Thủy

 

Thứ 4

26/7

Ông Liên dự họp HĐND xã Phú Thủy.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

Phú Thủy

Ông Liên thăm các gia đình chính sách nhân Ngày TBLS tại các xã Cụm Quốc lộ.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

19h: ông Liên, bà Chiến thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Mai Thủy.

 

 

 

 

NT Mai Thủy

Thứ 5

27/7

Ông Liên, bà Chiến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS.

HTUB

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 6

28/7

Ông Liên dự họp HĐND xã Dương Thủy.

Bà Chiến dự họp HĐND xã Văn Thủy.

Dương Thủy

Văn Thủy

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 7

29/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

CN

30/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com