GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Lịch tuần từ ngày 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017 07/08/2017 1:18:37 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

07/8

Ông Bảo, bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng (mời KL, NN&PTNT, Công an huyện, VP).

 

 

Ông Bảo đi công tác tại tỉnh;

Bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng (mời KL, NN&PTNT, Công an huyện, VP);

Ông Đăng hội ý bàn công tác GPMB khu B chợ Tréo.

PHUB

Thứ 3

08/8

Ông Bảo, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Bà Hòa dự Hội nghị tại Sở TT-TT.

 

 

 

Đ. Hới

Ông Bảo duyệt nội dung Đại hội Huyện đoàn;

Bà Hòa dự Hội nghị tại UBND tỉnh;

Ông Sơn dự Đại hội chi bộ Phòng NN&PTNT;

Ông Đăng kiểm tra tình hình kinh doanh tại chợ Tréo (mời KT-HT).

HTUB

Thứ 4

09/8

Ông Bảo họp Tỉnh ủy;

Bà Hòa làm việc với lãnh đạo Phòng VH-TT về rà soát kịch bản vinh danh Hò khoan Lệ Thủy;

Ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

Đ. Hới

PHUB

Ông Bảo làm việc với Đoàn thanh tra huyện về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn kiểm tra đập Cây Bông;

Ông Đăng kiểm tra tình hình kinh doanh tại chợ Tréo (mời KT-HT).

HTUB

Thứ 5

10/8

Ông Bảo kiểm tra công tác diễn tập;

Bà Hòa dự phiên tiếp công dân định kỳ của TT HĐND huyện;

Ông Sơn làm việc với Thanh tra huyện về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Ông Đăng kiểm tra các tuyến đường giao nhau với đường sắt (mời KT-HT).

TTLN

PHHĐ

 

PHUB

Ông Bảo kiểm tra công tác diễn tập;

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh đến hết ngày 11/8/2017.

Đ. Hới

 

HTUB

Thứ 6

11/8

Chủ tịch, các PCT UBND huyện họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 7/2017.

PHUB

Ông Bảo, bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng làm việc tại nhà máy may Cam Liên (mời KT-HT, VP).

 

Thứ 7

12/8

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

13/8

Ông Bảo duyệt nội dung diễn tập

 

Ông Bảo duyệt nội dung diễn tập

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

07/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

 

Ông Liên làm việc tại cơ quan

Bà Chiến dự HN Thường trực HĐND tỉnh

 

Đ.Hới

Thứ 3

08/8

Bà Chiến làm việc tại cơ quan

Ông Liên đi công tác Đồng Hới

 

Đ.Hới

Ông Liên làm việc tại cơ quan

Bà Chiến dự Đại hội Chi bộ NN&PTNT

 

 

Thứ 4

09/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

 

Ông Liên, bà Chiến dự HN thống nhất tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử sau sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện

PHHĐ

 

 

Thứ 5

10/8

Ông Liên làm việc tại TTNT Lệ Ninh

Bà Chiến làm việc tại cơ quan

Lệ Ninh

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

11/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Ông Liên, bà Chiến thẩm định Tờ trình của UBND huyện về đối ứng phần ngân sách huyện cho dự án đường Sen Thủy đi Ngư Thủy Nam

PHHĐ

Thứ 7

12/8

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

13/8

Nghỉ

 

 

Nghỉ

 

 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com