GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 58
Số lượt truy cập: 8024571
QUANG CÁO
Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trưởng 2/7/2014 9:39:39 AM
Ngày 15/11/2013, Liên bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV thay thế Thông tư số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

          Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV qui định cụ thể một số vấn đề cơ bản sau:

          - Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

          - Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí nhà nước (gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Tổ chức phi chính phủ, Hội, Liên hiệp, tổng hội tự cân đối thu chi, Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tự thu, chi, Tổ chức khác); Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị nêu trên và các cá nhân và tổ chức khác có liên quan.

          - Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm kiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước; Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên đối với đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh. Đơn vị kế toán ở cấp khác có trình độ chuyên môn về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên; Thời gian thực tế làm công tác kế toán: Người có trình độ đại học trở lên phải có thời gian thực tế từ 02 năm trở lên, người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian thực tế từ 03 năm trở lên.

          - Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng: Có đủ tiêu chuẩn theo quy định trên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành; Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

          - Phụ cấp trách nhiệm được quy định cụ thể như sau: Người được bổ nhiệm kế toán trưởng tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (trừ kế toán trưởng xã, phương, thị trấn), đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu chi được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở; Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị nêu trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

          Ngoài ra Thông tư này còn quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê và chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán...

Lê Anh Minh

Phòng TC - KH Lệ Thủy

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Admin
Lê Văn Hoài
Lê Văn Hoài
Admin
Thúy Hằng
Thúy Hằng
Văn thư - 0967236168
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com