GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 20
Số lượt truy cập: 8848665
QUANG CÁO

LeThuy.jpg 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Chủ tịch:

Điện thoại:

Ông Lê Văn Bảo

3.966.678

P.Chủ tịch:

Điện thoại:

Ninh Thị Hòa

3.882.567

P.Chủ tịch:

Điện thoại:

Ông Phan Hồng Đăng

3.882.566

P.Chủ tịch:

Điện thoại:

Ông Lê Văn Sơn

3.964.941

  

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND

 

 

Chánh văn phòng:


Điện thoại: 


P.Chánh văn phòng. Phụ trách Văn Phòng:

 

Ông Phan Đình Tư


Điện thoại: 3.882.551

 

P.Chánh văn phòng:

Ông Phạm Xuân Cường

Điện thoại: 3.882.886

 

P.Chánh văn phòng:

Bà Trần Thị Thanh Nhàn

Điện thoại: 3.882.349

 

2. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Điện thoại: 3.882.138

 

Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Đình Hòa

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Lê Anh Minh

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Dương Quang Hùng

 

 

3. PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại: 3.882.565

 

Trưởng phòng:

Bà Võ Thị Thuận Ngàn

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Lê Thanh Nghị

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Xuân Dũng

 

 

4. PHÒNG LAO ĐỘNG - TB & XH

Điện thoại: 3.961.559

 

Trưởng phòng:

Bà Đặng Thị Hồng Thắm

 


P.Trưởng phòng:

Bà Trương Thị Lệ Hằng


 

P.Trưởng phòng:

Ông Dương Văn Hùng

 

 

5. PHÒNG NÔNG NGHIỆP - PTNT

Điện thoại: 3.883.617

 

Trưởng phòng:

Ông Nguyến Văn Vương

 

 

P.Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

P.Trưởng phòng:

Lê Văn Tân

 

 

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 3.964.387

 

Trưởng phòng:

Bà Trần Thị Ngọc Trâm

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Xuân Tường

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Châu Mạnh Quốc

 

 

7. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Điện thoại: 3.882.673

 

Trưởng phòng:

Ông Trần Quốc Toàn

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Lê Đức Cẩn

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Ngô Văn Ninh

 

 

8. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Điện thoại: 3.883.316

 

Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Dương

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Võ Mạnh Hà

 

 

P.Trưởng phòng:

Bà Trương Thị Diệu Thúy

 

 

9. PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 3.882.820

 

Trưởng phòng:

Ông Bùi Văn Quyền

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Trương Quang Huy

 

 

10. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Điện thoại: 3.882.698

 

Trưởng phòng:

Ông Võ Vĩnh Hào

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Hoàng Đình Khuyên

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Văn Vững

 

 

11. PHÒNG Y TẾ

Điện thoại: 3.960.084

 

Trưởng phòng:

Ông Lê Văn Bổn

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Lê Viết Sỹ

 

 

12. THANH TRA

Điện thoại: 3.882.672

 

Chánh thanh tra:

Ông Đỗ Tuấn Phong

 

 

P.Chánh thanh tra:

Ông Châu Minh Phú

 

 

P.Chánh thanh tra:

Ông Trần Duy Bình

 

 

13. PHÒNG DÂN TỘC

Điện thoại: 3.960.505

 

Trưởng phòng:

Ông Phạm Đức Hóa

 

 

P.Trưởng phòng:

Ông Trần Duy Hưng

 

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

 

1. TRUNG TÂM VH - THÔNG TIN & THỂ HAO

Điện thoại: 3.883.109

 

Giám đốc

Ông Dương Văn Liên

 

 

P.Giám đốc

Ông Nguyễn Trần Đức

 

 

P.Giám đốc

Ông Hà Văn Lam

 

 

2. ĐÀI TRUYỀN THANH

Điện thoại: 3.882.622

 

Trưởng Đài

Ông Hoàng Gia

 

 

P.Trưởng Đài

Ông Võ Đình Hoàng

 

 

3. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Điện thoại: 3.505.585

 

Giám đốc:

Ông Lê Văn Tân

 

 

P.Giám đốc

Ông Trà Quỳnh Long

 

 

4. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điện thoại: 3.961.362

 

Giám đốc

Ông Nguyễn Như Tha

 

 

P.Giám đốc

Ông Đào Văn Mẫu

 

 

P.Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thương

 

 

5. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN

Điện thoại: 3.962.174

 

Giám đốc:

Ông Phạm Văn Phước

 

 

P.Giám đốc:

Ông Võ Thanh Lệ

 

 

p.Giám đốc

Ông Phạm Xuân Minh

 

 

6. BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

Điện thoại: 3.882.926

 

Giám đốc:

Ông Dương Đức Nghĩa

 

 

P.Giám đốc:

Ông Trần Công Châu

 

 

P.Giám đốc:

Ông Đặng Đại Hoan

 

 

P.Giám đốc:

Bà Thái Thị Theo

 

 

7. TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ

Điện thoại: 3.883.818

 

Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thuần

 

 

8. BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Điện thoại: 3.883.327

 

Trưởng ban:

Ông Mai Văn Hiểu

 

 

P.Trưởng ban:

Ông Nguyễn Viết Sơn

 

 

P.Trưởng ban:

Ông Nguyễn Văn Phóng

 

 

9. TRẠI GIỐNG LỢN VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO

Điện thoại: 3.964.242

 

Trưởng trại:

Ông Lê Đình Lý

 

 

 

 

 

 

10. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐỘNG CHÂU

Điện thoại:

 

Giám đốc:

Ông Trương Minh Quảng

 

 

P.Giám đốc:

Ông Hoàng Minh Hà

 

 

11. TRẠM KHUYẾN NÔNG

Điện thoại: 3.882.282

 

Trưởng trạm

Ông Hoàng Văn Hải

 

 

P.Trưởng trạm

Ông Nguyễn Chí Trải

 

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

DIỆN TÍCH

(Km2)

DÂN SỐ

(Người)

1

Thị trấn Kiến Giang

Chủ tich: Ông Lê Tiến Sỹ

3882651

3,14

6.453

2

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh

Chủ tịch:Ông Phạm Minh Điền

3996221

11,36

4.892

3

Xã An Thủy

Chủ tịch: Ông Võ Đình Thanh

3882731

22,77

9.634

4

Xã Cam Thủy

Chủ tịch: Ông Nguyễn Bá Trọng

3882731

13,81

3.717

5

Xã Dương Thủy

Chủ tịch: Ông Lê Viết Dựng

3882840

9,31

4.172

6

Xã Hoa Thủy

Chủ tịch: Ông Nguyễn Quốc Huy

3996241

29,56

8.205

7

Xã Hồng Thủy

Chủ tịch: Ông Châu Văn Sông

3950048

29,56

8.205

8

Xã Hưng Thủy

Chủ tịch: Ông Đinh Viết Màng

3959047

21,76

6.307

9

Xã Kim Thủy

Chủ tịch: Ông Hồ Văn Tuyên

3505440

485,66

3.392

10

Xã Lâm Thuỷ

Chủ tịch: Ông Hoàng Lý

099.452003

241,21

1.288

11

Xã Liên Thủy

Chủ tịch: Ông Lê Đình Giới

3882524

6,98

8.118

12

Xã Lộc Thủy

Chủ tịch: Ông Dương Công Nhân

3882598

7,76

4.168

13

Xã Mai Thủy

Chủ tịch: Ông Phan Thanh Hà

3882770

19,79

6.091

14

Xã Mỹ Thủy

Chủ tịch: Ông Nguyễn Công Viên

3882751

13,65

5.023

15

Xã Ngân Thuỷ

Chủ tịch: Ông Hoàng Công Lành

3213988

167,88

1.794

16

Xã Ngư Thủy Bắc

C.tịch: Ông Ngô Văn Thủy

3882538

31,46

3.591

17

Xã Ngư Thủy Nam

BT-CT: Ông Nguyễn Hữu Hiến

3959184

9,71

2.836

18

Xã Ngư Thủy Trung

Chủ tịch: Ông Ngô Gia Ngãi

3959131

13,42

2.164

19

Xã Phong Thủy

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hoàng

3882599

9,96

7.028

20

Xã Phú Thủy

Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Tứ

3997999

45,73

6.791

21

Xã Sen Thủy

Chủ tịch: Ông Lê Đăng Ninh

3953057

75,28

5.519

22

Xã Sơn Thủy

Chủ tịch: Ông Võ Văn Đức

3996256

25,95

7.203

23

Xã Tân Thủy

Chủ tịch: Ông Trần Văn Lương

3959014

19,94

5.969

24

Xã Thanh Thủy

Chủ tịch: Ông Hoàng Quang Đồng

3950032

14,22

5.417

25

Xã Thái Thủy

Chủ tịch: Ông Trần Đức Phong

3959072

55,82

4.584

26

Xã Trường Thủy

Chủ tịch: Ông Phạm Hữu Tình

3882116

20,76

1.623

27

Xã Văn Thủy

Chủ tịch: Ông Phạm Xuân Thủy

3882382

15,14

2.735

28

Xã Xuân Thủy

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Đề

3882761

6,81

5.269

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Admin
Lê Văn Hoài
Lê Văn Hoài
Admin
Thúy Hằng
Thúy Hằng
Văn thư - 0967236168
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com