Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
QĐ số 9543/QĐ-UBND 12/09/2014 V/v giao đất cho Ông Đỗ Ngọc Anh, Tổ dân phố 1, TT Kiến Giang
QĐ số 9544/QĐ-UBND 12/09/2014 V/v giao đất cho Ông Đỗ Ngọc Anh, Tổ dân phố 1, TT Kiến Giang
QĐ số 9545/QĐ-UBND 12/09/2014 V/v giao đất cho Ông Phạm Xuân Lân, Hải Đình, Đồng Hới

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com