Quy chế Thi đua - Khen thưởngSố văn bản 0
Ký hiệu 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2012
Người ký Đặng Thái Tôn
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Lệ Thủy.
Cơ quan ban hành UBND huyện Lệ Thủy
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com