Quyết đinh về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Lệ Thủy.
Số văn bản 0
Ký hiệu 01/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2010
Người ký Võ Khắc Hòa
Trích yếu Quyết đinh về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Lệ Thủy.
Cơ quan ban hành UBND huyện Lệ Thủy
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com