GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 2
Số lượt truy cập: 8784907
QUANG CÁO
Ngày 19/7/2013 19/07/2013 2:32:51 CH

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-UBND

Lệ Thủy, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

 THÔNG BÁO

Về việc đưa Trang thông tin điện tử huyện Lệ Thủy vào hoạt động thử nghiệm

(Website huyện Lệ Thủy - lethuy.gov.vn)

 

Kính gửi:            - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

                         - UBND các xã, thị trấn.

 

Sau một thời gian chuẩn bị và triển khai thực hiện, nay Website của UBND huyện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 22 tháng 7 năm 2013, tại địa chỉ: lethuy.gov.vn

UBND huyện thông báo đến các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được biết và khai thác thông tin trên Website một cách có hiệu quả.

Yêu cầu các các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên truy cập để theo dõi, góp ý xây dựng và cung cấp thông tin, giúp Website ngày càng hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND;

- Đ/c Q.Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Lưu: VT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Quang Năm

Các tin khác
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Admin
Lê Văn Hoài
Lê Văn Hoài
Admin
Thúy Hằng
Thúy Hằng
Văn thư - 0967236168
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com