GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 8848665
QUANG CÁO
Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017 12/09/2017 9:27:50 SA

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

11/9

9h30p, ông Bảo làm việc với Lãnh đạo Sở Tài chính.

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

Ông Sơn tiếp công dân.

PHUB

 

PTD

Ông Bảo họp Thường trực Huyện ủy.

Bà Hòa, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHTV

 

 

Thứ 3

12/9

Ông Bảo, ông Đăng dự Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 8.

Bà Hòa dự khai mạc lớp tập huấn NLQLNN cho công chức địa chính - xây dựng cấp xã.

Ông Sơn làm việc tại huyện Quảng Ninh về FLC (Mời TN&MT, TTPTQĐ; giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

PHUB

 

 

HTUB

 

Quảng Ninh

Ông Bảo làm việc tại cơ quan.

Bà Hòa họp BCĐ Tổng kết NQ TW 3.

Ông Sơn làm việc tại cơ quan.

Ông Đăng kiểm tra cơ sở sản xuất công nghiệp ( Mời KTHT, Văn phòng).

 

PHTV

 

Các xã

Thứ 4

13/9

Ông Bảo, ông Đăng kiểm tra tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản.

Bà Hòa, ông Sơn, làm việc tại cơ quan.

 

Ông Bảo, bà Hòa làm việc tại cơ quan.

Ông Sơn dự Hội nghị tại Đoàn KT BP 79.

Ông Đăng họp GPMB đường từ đường 565 nối nhánh Đông đường HCM (giao BQL các dự án mời).

 

BĐ 79

 

PHUB

Thứ 5

14/9

Ông Bảo họp kiểm điểm cán bộ vi phạm bị kỷ luật ở xã Tân Thủy và Thái Thủy.

Bà Hòa làm việc tại cơ quan.

Ông Sơn làm việc với phòng NN&PTNN về KHTKSXNN và bão lụt (Mời NN&PTNT, Văn phòng; giao phòng NN chuẩn bị nội dung).

Ông Đăng họp BCĐ ISO.

Tân Thủy, Thái Thủy

PHUB

 

 

PHHĐ

Ông Bảo làm việc với Sở Tài chính về dự toán ngân sách 2018.

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

Ông Sơn kiểm tra công tác xây dựng Trạm bảo vệ rừng Động Châu ( Mời KTHT, TCH, Hạt Kiểm lâm, TT tư vấn, Văn phòng, đơn vị thi công; giao BQLR Động Châu báo cáo và mời đơn vị thi công).

PHUB

 

 

 

 

Động Châu

 

Thứ 6

15/9

Ông Bảo, bà Hòa họp TVHU.

Ông Sơn làm việc với phòng TN&MT về KH SDĐ năm 2018 (giao TNMT báo cáo công tác triển khai).

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHTV

PHUB

Ông Bảo, bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan.

Ông Đăng họp GPMB cầu Phong Xuân (giao BQL các dự án mời).

 

 

BQLDA

Thứ 7

16/9

Bà Hòa dự Đại hội Hội Luật gia huyện

HTUB

Nghỉ

 

CN

17/9

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

11/9

Ông Liên tiếp công dân.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

PTD

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 3

12/9

Ông Liên dự họp UBND huyện.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

PHUB

Ông Liên họp Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết TW 3, khóa XIII

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

Thái Thủy

Ngư Thủy Bắc

 

Thứ 4

13/9

Ông Liên, bà Chiến làm việc với Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện về việc chuẩn bị kế hoạch giám sát của TTHĐND huyện.

PHHĐ

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

14/9

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 6

15/9

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên, bà Chiến dự giao ban Thường trực HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Phòng

TCKH

 

Thứ 7

16/9

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

CN

17/9

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com