Học tập và làm theo Bác

ĐẢNG BỘ HUYỆN LỆ THUỶ QUAN TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Cập nhật 05/11/2023 09:06 - Lượt xem: 1076

Những năm qua, Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ và đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện đến nay cơ bản đủ về số lượng theo quy định, đảm bảo chất lượng, cơ cấu tương đối đồng bộ; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ ngày càng tăng và được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cập nhật - Lượt xem: