Xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 21/12/2023 09:22 - Lượt xem: 1314

Trong những năm qua, huyện Lệ Thủy đã phát huy tốt vai trò của hợp tác xã đối với việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con nông dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

XUÂN THỦY- LỆ THỦY: NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, ĐỔI THAY MỘT VÙNG QUÊ

Cập nhật 07/11/2023 23:36 - Lượt xem: 1342

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi về đích NTM năm 2017, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy) tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và người dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Cập nhật - Lượt xem: