Phổ biến pháp luật

CHUYÊN MỤC “PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG” GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cập nhật 24/12/2022 21:06 - Lượt xem: 824

Từ năm 2021, Phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là bộ phận truyền thông thuộc Trung tâm VH-TT&TT) mở chuyên mục phát thanh “Pháp luật và đời sống” nhằm bổ sung vào nội dung tuyên truyền của đơn vị, đồng thời góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

Cập nhật - Lượt xem: