Phổ biến pháp luật

LỆ THỦY: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cập nhật 03/11/2023 09:47 - Lượt xem: 393

Với mục đích đưa những kiến thức pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, thời gian qua, huyện Lệ Thủy thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CHUYÊN MỤC “PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG” GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cập nhật 15/10/2023 22:08 - Lượt xem: 2167

Từ năm 2021, Phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là bộ phận truyền thông thuộc Trung tâm VH-TT&TT) mở chuyên mục phát thanh “Pháp luật và đời sống” nhằm bổ sung vào nội dung tuyên truyền của đơn vị, đồng thời góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

Cập nhật - Lượt xem: