Chuyên mục

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 21/12/2023 09:22 - Lượt xem: 1270

Trong những năm qua, huyện Lệ Thủy đã phát huy tốt vai trò của hợp tác xã đối với việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con nông dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

XUÂN THỦY- LỆ THỦY: NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, ĐỔI THAY MỘT VÙNG QUÊ

Cập nhật 07/11/2023 23:36 - Lượt xem: 1301

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi về đích NTM năm 2017, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy) tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và người dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

ĐẢNG BỘ HUYỆN LỆ THUỶ QUAN TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Cập nhật 05/11/2023 09:06 - Lượt xem: 1031

Những năm qua, Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ và đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện đến nay cơ bản đủ về số lượng theo quy định, đảm bảo chất lượng, cơ cấu tương đối đồng bộ; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ ngày càng tăng và được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

LỆ THỦY: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cập nhật 03/11/2023 09:47 - Lượt xem: 349

Với mục đích đưa những kiến thức pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, thời gian qua, huyện Lệ Thủy thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CHUYÊN MỤC “PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG” GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cập nhật 15/10/2023 22:08 - Lượt xem: 2122

Từ năm 2021, Phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là bộ phận truyền thông thuộc Trung tâm VH-TT&TT) mở chuyên mục phát thanh “Pháp luật và đời sống” nhằm bổ sung vào nội dung tuyên truyền của đơn vị, đồng thời góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.