GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017 26/06/2017 2:37:45 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

26/6

Ông Bảo làm việc với lãnh đạo xã Tân Thủy;

Bà Hòa dự thẩm định xét tặng cờ thi đua năm học 2016-2017 Trường MN Trường Thủy;

Ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng họp bàn công tác GPMB khu B chợ Tréo.

 

 

Trường Thủy

 

 

PHUB

Ông Bảo làm việc với Chánh án TAND huyện;

Bà Hòa dự xét tặng cờ thi đua năm học 2016-2017 Trường MN Mỹ Thủy, Trường TH Mỹ Thủy;

Ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng làm việc với đơn vị Kiểm toán GPMB QL1 nhánh BOT.

PHHU

 

Mỹ Thủy

 

 

PHUB

Thứ 3

27/6

Ông Bảo, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Bà Hòa dự Hội nghị tại Sở LĐTB&XH.

 

 

 

Đ. Hới

Ông Bảo, ông Sơn họp rà soát tiến độ GPMB dự án FLC (giao Phòng TN-MT tham mưu GM);

Bà Hòa làm việc với Phòng VH-TT và TTVHTT-TT huyện (theo GM số 150 của UBND huyện);

Ông Đăng kiểm tra thi công và GPMB đường 565 nối đường Hồ Chí Minh (mời BQL các dự án, TTPTQĐ, VP).

PHUB

 

 

PHHĐ

 

 

Phú Thủy

Thứ 4

28/6

Ông Bảo họp tại UBND tỉnh;

Bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng dự HN sơ kết 6 tháng về ATGT.

Đ. Hới

Ông Bảo dự TXCT với Đoàn ĐBQH

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại CQ;

Ông Sơn làm việc với nhóm Dự án SRDP tại huyện (giao nhóm DA chuẩn bị báo cáo).

 

 

PHUB

Thứ 5

29/6

Ông Bảo, bà Hòa, ông Sơn dự Lễ kỷ niệm 610 năm ngày mất Hoàng Hối Khanh

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

Thượng Phong

Ông Bảo làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ (giao Phòng Nội vụ chỉ đạo chuẩn bị nội dung);

Bà Hòa, ông Sơn làm việc tại CQ;

Ông Đăng làm việc với CC Thuế về thu thuế vãng lai (mời TC-KH, VP).

Mỹ Thủy

 

 

CC Thuế

Thứ 6

30/6

Ông Bảo, ông Sơn, ông Đăng họp UBND huyện phiên sơ kết 6 tháng đầu năm 2017;

Bà Hòa dự ĐH Hội CTNXP huyện.

HTUB

 

 

HTMT

Ông Bảo làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở KH-ĐT (giao Phòng TC-KH tham mưu GM); 16h: Dự công bố QĐ điều động, luân chuyển cán bộ;

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại CQ;

Ông Sơn họp Hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã (giao Phòng Nội vụ tham mưu GM).

PHUB

 

 

 

 

Hưng Thủy

Thứ 7

01/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

02/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

26/6

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

27/6

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

28/6

Ông Liên làm việc tại cơ quan

Bà Chiến dự Hội nghị tại Sở Tư pháp

 

 

Đ. Hới

Ông Liên dự TXCT với Đoàn Đại biểu Quốc hội

Bà Chiến dự Hội nghị tại Sở Tư pháp

HTUB

 

Đ.Hới

Thứ 5

29/6

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

30/6

Ông Liên dự họp UBND huyện phiên sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Bà Chiến dự Đại hội Hội cựu TNXP huyện

 

HTUB

 

HTMT

Ông Liên dự công bố Quyết định luân chuyển cán bộ thuộc diện Thường vụ quản lý

Bà Chiến làm việc tại cơ quan

PHHU

Thứ 7

01/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

02/7

Nghỉ

 

 

Nghỉ

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com