GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017 10/07/2017 3:21:51 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

10/7

Ông Bảo, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Bà Hòa họp Đảng ủy khối chính quyền huyện;

Ông Sơn tiếp công dân.

 

 

 

PHHĐ

14h: ông Bảo họp giao nhiệm vụ diễn tập, 15h: dự họp HĐND TTKG

Bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn làm việc với Phòng TN-MT (mời VP);

Ông Đăng kiểm tra công tác GPMB các công trình (mời TN-MT, BQLCDA, VP).

 

TTKG

 

PHUB

 

TTKG

Thứ 3

11/7

Ông Bảo dự họp HĐND tỉnh đến hết sáng 13/7/2017;

Bà Hòa dự họp HĐND xã Tân Thủy;

Ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng kiểm tra công tác GPMB các công trình.

Đ. Hới

Bà Hòa dự Hội nghị rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện;

Ông Sơn làm việc với Chi cục chăn nuôi thú y về xây dựng địa điểm giết mổ gia súc tập trung (giao Phòng NN&PTNT tham mưu GM);

Ông Đăng dự Hội nghị ký kết thỏa thuận thu NSNN.

PHHĐ

 

 

PHUB

 

 

 

KBNN huyện

Thứ 4

12/7

Bà Hòa họp HĐQT NHCSXH huyện (giao NHCSXH tham mưu GM);

Ông Sơn làm việc với BQLRPH Động Châu (có GM riêng);

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHUB

 

PHHĐ

Bà Hòa họp HĐ kỷ luật công chức cấp huyện; 15h: Đi công tác tại tỉnh;

Ông Sơn làm việc với Sở NN&PTNT (có GM riêng);

Ông Đăng dự họp thông qua kết luận kiểm toán Quốc lộ 1 (giao Kế toán HĐGPMB tham mưu GM).

PHHĐ

Đ. Hới

PHUB

 

HTHĐ

Thứ 5

13/7

Bà Hòa họp Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục;

Ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHUB

Ông Bảo, ông Sơn họp Hội đồng TĐKT huyện (giao Phòng Nội vụ tham mưu GM);

Bà Hòa dự họp HĐND tỉnh;

Ông Đăng kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản (mời TC-KH, KT-HT, VP).

PHUB

 

 

Đ. Hới

 

Thứ 6

14/7

Ông Bảo, bà Hòa làm việc với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh (có GM riêng);

Ông Sơn làm việc với các ngành liên quan về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND huyện (có GM riêng); Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

PHUB

 

 

PHHĐ

Ông Bảo duyệt nội dung Đại hội Hội CCB huyện;

Bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng dự HN sơ kết 6 tháng về ATGT (giao Phòng KT-HT tham mưu GM, chuẩn bị nội dung).

PHUB

 

 

 

PHHĐ

Thứ 7

15/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

16/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

10/7

Ông Liên làm việc tại cơ quan.

Bà Chiến tham gia tiếp công dân.

 

Phòng TCD

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

11/7

Ông Liên tham gia thẩm tra báo cáo KT - XH của UBND huyện với Ban KT-XH.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

PH

HĐND

Ông Liên tham gia thẩm tra báo cáo thu, chi NS của UBND huyện với Ban KT-XH.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

PH

HĐND

Thứ 4

12/7

Ông Liên họp Thường vụ Huyện ủy.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

PHTV

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

13/7

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên, bà Chiến họp đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện.

PH

HĐND

Thứ 6

14/7

Ông Liên, bà Chiến họp Huyện ủy.

HTHU

Ông Liên làm việc tai cơ quan.

Bà Chiến họp Đảng ủy khối chính quyền.

 

PH
HĐND

Thứ 7

15/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

16/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com