GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017 17/07/2017 1:28:26 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

17/7

Ông Bảo, bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng tiếp công dân.

 

Ông Bảo, ông Đăng họp bàn công tác GPMB khu B chợ Tréo;

Bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan.

PHUB

Thứ 3

18/7

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp HĐND huyện.

HTUB

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp HĐND huyện.

HTUB

Thứ 4

19/7

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp HĐND huyện.

HTUB

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp HĐND huyện.

HTUB

Thứ 5

20/7

Ông Bảo dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khóa XII) tại tỉnh;

Bà Hòa, ông Sơn, ông Đăng dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khóa XII).

Đ. Hới

 

HTUB

 

Ông Bảo dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khóa XII);

Bà Hòa, ông Sơn, ông Đăng dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khóa XII).

Đ. Hới

 

HTUB

Thứ 6

21/7

Ông Bảo dự gặp mặt già làng, trưởng bản và người tiêu tiểu đồng bào dân tộc;

Bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng họp thông qua kết quả kiểm toán GPMB QL1 (giao Kế toán HĐGPMB tham mưu GM).

 

 

 

 

 

PHUB

Ông Bảo, bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu (mời VP).

 

Thứ 7

22/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

23/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

17/7

Ông Liên hội ý Thường trực HĐND huyện.

Bà Chiến tham gia tiếp công dân

PHHĐ

PTCD

Ông Liên, bà Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện.

HTUB

Thứ 3

18/7

Ông Liên, bà Chiến họp HĐND huyện.

HTUB

Ông Liên, bà Chiến họp HĐND huyện.

HTUB

Thứ 4

19/7

Ông Liên, bà Chiến họp HĐND huyện.

HTUB

Ông Liên, bà Chiến họp HĐND huyện.

HTUB

Thứ 5

20/7

Ông Liên, bà Chiến học tập Nghị quyết TW 5.

 

HTUB

Ông Liên, bà Chiến học tập Nghị quyết TW 5.

 

HTUB

Thứ 6

21/7

Ông Liên làm việc tại cơ quan.

Bà Chiến dự họp HĐND xã Thanh Thủy.

 

Thanh Thủy

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ 7

22/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

CN

23/7

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com