GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Lịch tuần từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017 14/08/2017 3:13:56 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

14/8

Ông Bảo chỉ đạo diễn tập cụm Đường 15 và cụm miền núi đến hết sáng 15/8/2017;

Bà Hòa, ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

TTLN

Bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn làm việc với Phòng NN&PTNT, Phòng TC-KH về bồi thường thiệt hại do sự cố MT biển;

Ông Đăng kiểm tra một số điểm kinh doanh tại TT Kiến Giang.

 

PHUB

 

 

TTKG

Thứ 3

15/8

Bà Hòa tiếp công dân;

Ông Sơn họp bàn công tác giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc (giao TN-MT chuẩn bị nội dung, tham mưu GM);

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

 

PHUB

 

Ông Bảo, ông Sơn làm việc với Phòng TN-MT về công tác quản lý đất đai (giao TN-MT chuẩn bị ND);

Bà Hòa họp Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục năm 2017 (giao Nội vụ tham mưu GM);

Ông Đăng họp BCĐ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (giao Phòng KT-HT tham mưu GM).

PHUB

 

 

PHHĐ

 

 

HTUB

Thứ 4

16/8

Ông Bảo, bà Hòa, ông Đăng dự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện;

Ông Sơn họp tại Sở TN-MT (mời TP TN-MT).

TTVH

 

Đ. Hới

Ông Bảo làm việc với Đoàn kiểm tra của Thường vụ Tỉnh ủy;

Bà Hòa họp Thường trực BTC và Trưởng các tiểu ban Lễ hội 02/9 (giao VH-TT tham mưu GM, các tiểu ban chuẩn bị nội dung báo cáo);

Ông Sơn, ông Đăng làm việc tại CQ.

PHUB

 

PHHĐ

 

 

 

 

Thứ 5

17/8

Ông Bảo làm việc với các ngành cấp tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển (giao Thanh tra huyện tham mưu nội dung, giấy mời);

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại CQ;

Ông Sơn làm việc với TTPTQĐ về tình hình tiếp nhận và quản lý đất đai (Có GM riêng).

PHUB

 

 

 

 

 

PHHĐ

Ông Bảo dự HN sơ kết cụm thi đua các huyện, TX, TP;

Bà Hòa họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ người có công;

Ông Sơn làm việc với Sở NN&PTNT về quản lý, bảo vệ, PCCC rừng (có GM riêng);

Ông Đăng làm việc tại TT Kiến Giang (có GM riêng).

Minh Hóa

PHUB

 

PHHĐ

 

 

TTKG

Thứ 6

18/8

Ông Bảo dự ĐH thi đua quyết thắng;

Bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn làm việc với Tòa án tỉnh (mời TN-MT, TN-MT chuẩn bị ND);

Ông Đăng họp với các Công ty khai thác Titan (giao Phòng KT-HT tham mưu GM).

 

 

 

Đ. Hới

PHUB

Ông Bảo, bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn làm việc với Tòa án tỉnh.

 

Thứ 7

19/8

Nghỉ

 

Nghỉ

 

C.N

20/8

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

14/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Ông Liên làm việc với các xã Cụm đường 15 cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy

Bà Chiến làm việc tại cơ quan

Thứ 2

14/8

Thứ 3

15/8

Ông Liên làm việc tại cơ quan

Bà Chiến tiếp công dân

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

Thứ 3

15/8

Thứ 4

16/8

Ông Liên, bà Chiến dự Đại hội CCB huyện

TTVH

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

Thứ 4

16/8

Thứ 5

17/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

Thứ 5

17/8

Thứ 6

18/8

Ông Liên dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện

Bà Chiến làm việc tại cơ quan

TTVH

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan

Thứ 6

18/8

Thứ 7

19/8

Nghỉ

 

Nghỉ

Thứ 7

19/8

C.N

20/8

Nghỉ

 

 

Nghỉ

C.N

20/8


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com