GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 8686571
QUANG CÁO
Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017 28/08/2017 2:50:26 CH

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ.điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

28/8

Ông Bảo dự Lễ trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B;

Bà Hòa, ông Đăng làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn làm việc với các ngành liên quan về công tác QL, BV rừng.

HTUB

 

 

 

PHUB

Ông Bảo, bà Hòa họp Thường vụ Huyện ủy;

Ông Sơn, ông Đăng dự họp Thường vụ Huyện ủy.

18h30: Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự khai mạc Hội chợ TM.

PHHU

 

 

 

Sân VĐ

Thứ 3

29/8

Ông Bảo, bà Hòa, ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Ông Đăng họp Ban cưỡng chế GPMB khu B chợ Tréo (giao Phòng TNMT tham mưu GM).

 

 

PHUB

Ông Bảo, ông Sơn, ông Đăng thăm đò bơi đua các xã (theo Thông báo: 1834/TB-UBND của UBND huyện);

Bà Hòa kiểm tra đường bơi đua (CA chuẩn bị ca nô, mời đại diện LĐ Phòng VHTT, TTVH, VP, CA).

 

Thứ 4

30/8

Chủ tịch, các PCT UBND huyện chỉ đạo bơi vòng loại.

 

Ông Bảo, bà Hòa chỉ đạo chạy  chương trình Vinh danh Hò khoan Lệ Thủy;

Ông Sơn, ông Đăng làm việc tại cơ quan.

TTVH

Thứ 5

31/8

Chủ tịch, các PCT UBND huyện viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và thăm gia đình chính sách (theo Thông báo số 1835/TB-UBND của UBND huyện).

 

Ông Bảo, bà Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình Vinh danh Hò khoan Lệ Thủy;

Ông Sơn dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại tỉnh;

Ông Đăng làm việc tại cơ quan.

19h: Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự Chương trình Vinh danh Hò khoan Lệ Thủy.

TTVH

 

 

Đ. Hới

 

 

TTVH

Thứ 6

01/9

Ông Bảo, bà Hòa làm việc tại cơ quan;

Ông Sơn, ông Đăng dự Lễ hội bơi thuyền xã Ngư Thủy Bắc.

 

 

 

Ngư T Bắc

Ông Bảo, ông Sơn làm việc tại cơ quan;

Bà Hòa kiểm tra đường bơi đua (CA chuẩn bị ca nô, mời đại diện LĐ Phòng VHTT, TTVH, VP, CA);

Ông Đăng kiểm tra một số tuyến đường, hệ thống điện trang trí phục vụ Lễ hội 02/9/2017 (mời KT-HT, BQLCCTCC, VP).

 

Thứ 7

02/9

Chủ tịch, các PCT UBND huyện chỉ đạo các hoạt động Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

 

Chủ tịch, các PCT UBND huyện chỉ đạo trận chung kết giải bóng chuyền nam Lễ hội 02/9.

 

C.N

03/9

Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự Đại lễ Vu lan tại Chùa Hoằng Phúc.

 

Nghỉ

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017

Ngày

Buổi sáng

Đ. điểm

Buổi chiều

Đ.điểm

Thứ 2

28/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên họp Thường vụ Huyện ủy.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

18h30p: ông Liên, bà Chiến dự Lễ khai mạc Hội chợ thương mại.

 

 

Thứ 3

29/8

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên làm việc tại cơ quan.

Bà Chiến thăm đò bơi tại các xã theo Thông báo số 1834/TB-UBND .

Thái Thủy

Ngư Thủy Bắc

 

Thứ 4

30/8

Ông Liên dự bơi vòng loại.

Bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

31/8

Ông Liên, bà Chiến tham gia viếng Nghĩa trang Mai Thủy và thăm các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Theo TB số 1835

Ông Liên, bà Chiến dự Lễ đón nhận Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy – Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

 

 

Thứ 6

01/9

Ông Liên thăm và dự bơi thuyền xã Dương Thủy.

Bà Chiến thăm đò bơi xã Hồng Thủy.

Dương Thủy

Hồng Thủy

Ông Liên, bà Chiến làm việc tại cơ quan.

Phòng

TCKH

 

Thứ 7

02/9

Ông Liên, bà Chiến dự Lễ hội bơi, đua

 

Nghỉ

 

 

CN

03/9

Nghỉ

 

Nghỉ

 

 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com