GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 22
Số lượt truy cập: 8718418
QUANG CÁO
Giao ước thi đua giữa Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội với các Tổ chức Chính trị - Xã hội nhân ủy thác tại huyện Lệ Thủy năm 2017 30/03/2017 3:18:33 CH
Ngày 10/3/2017, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (PGD NHCSXH) huyện Lệ Thủy và 4 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác ủy thác 2 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo, đồng thời thỏa thuận các nội dung cùng ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác năm 2017.
NHCS_1_30_3_2017.jpg
Đ/c Ngô Thị Lệ Giang, PGĐ NHCSXH huyện Lệ Thủy
báo cáo kết quả ủy thác 2 tháng đầu năm 2017

Phát huy tốt những kết quả đạt được trong công tác ủy thác cho vay năm 2016, PGD NHCSXH huyện đã đánh giá kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm 2017 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo, đặc biệt là thảo luận các nội dung bàn bạc để thỏa thuận ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Thông qua bàn bạc, thảo luận các nội dung báo cáo đã trình bày, hội nghị đã đi đến thống nhất cao các nội dung trong báo cáo, đặc biệt thống nhất thỏa thuận ký giao ước thi đua năm 2017 đối với các chỉ tiêu như: “Hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác năm 2017”.

NHCS_2_30_3_2017.jpg
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa PGD NHCSXH
và 4 tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Lệ Thủy

Năm 2017, 4 tổ chức Chính trị - xã hội huyện Lệ Thủy, tiếp tục chỉ đạo Hội đoàn thể các xã, thị trấn, các Tổ TK&VV thực hiện tốt các phong trào thi đua đã ký giao ước với NHCSXH huyện Lệ Thủy đó là: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ uy thác năm 2017: Thực hiện tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ theo chỉ tiêu Hội sở chính giao, hàng quý đạt trên 98%, cuối năm đạt trên 99,5%; Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu 100% Hội, đoàn thể có tỷ lệ nợ quá hạn duy trì hàng tháng dưới 0,15% tổng dư nợ; phấn đấu đến cuối năm 2017 tỷ lệ nợ quá hạn các Hội đoàn thể thấp hơn thời điểm 31/12/2016 (0,14%); đảm bảo 100% khoản nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo đúng quy trình quy định; Tích cực cùng với NHCSXH tuyên truyền vận động cá nhân, tổ chức… gửi tiền tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã, tại trung tâm, chỉ tiêu mỗi Hội đoàn thể xã, thị trấn vận động tối thiểu 01 sổ tiết kiệm với số tiền 30 triệu đồng/hội, Hội đoàn thể huyện 50 triệu đồng/hội; Trên 85% số tổ viên do các hội quản lý tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua TK&VV thường xuyên hàng tháng, đảm bảo số Tổ viên có số dư tiền gửi tại NHCSXH từ 90% trở lên; Trên 99% tổ hoạt động được xếp loại tốt, khá, không có tổ trung bình, yếu kém; Các tổ chức Chính tri - Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn màng lưới đến 30/9/2017 đạt 100% kế hoạch; Phấn đấu hàng quý Tổ chức chính trị xã hội huyện đều có ít nhất 1 tin bài/quý, 1phóng sự/năm được đăng tải trên Đài truyền hình địa phương, Báo địa phương, Báo ngành, trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử huyện; hội đoàn thể các xã, thị trấn mỗi quý ít nhất 1 tin bài phát trên đài truyền thanh xã, thị trấn…; Chỉ đạo các Hội đoàn thể xã, thị trấn tham gia đầy đủ các phiên giao dịch định kỳ hàng tháng, thực hiện nghiêm túc quy định tại các phiên giao dịch; duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, công tác giao ban định kỳ tại xã; Phấn đấu thu lãi đạt trên 98,5% lãi phải thu hàng tháng, không để khách hàng lợi dụng chây ỳ lãi; Công tác kiểm tra, giám sát của Hội, đoàn thể các cấp đến 30/11/2017 hoàn thành 100% kế hoạch; Hồ sơ Hội, tổ TK&VV được kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên và lưu trữ đúng quy định.

Nhằm để chất lượng tín dụng ủy thác ngày càng được nâng cao và ổn định về chất lượng. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy và 4 tổ chức Chính trị - Xã hội huyện phát động phong trào thi đua “Hội đoàn thể làm ủy thác cấp xã không có nợ quá hạn”, phấn đấu đến cuối năm 2017 có trên 90% số Hội đoàn thể làm ủy thác tại các xã, thị trấn không có nợ quá hạn; Không có Hội đoàn thể có nợ quá hạn trên 0,2%.

Nguyễn Tân - NHCSXH huyện Lệ Thủy


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Admin
Lê Văn Hoài
Lê Văn Hoài
Admin
Thúy Hằng
Thúy Hằng
Văn thư - 0967236168
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com